Særtrykk fra Ibsenårbok. 1968-69. Univ. forlaget. B

E. Østvedt. henrik ibsen og slekten Paus