Se Norges blomsterdal Ellen Auensen i Morgebladet Tekst Knut Bøckman Dreyer 1972 B