Selskapet for Skien bys vel. 25 år. 1961-1986. Skien 1986. M

En beretning om selskapet for skien bys vels virksomhet i 25 år. Liten brett i et hjørne