Shell viser vei Nordens største atlas i kart tekst og bilder Fol uå U/smussbind B O (løse ark)