Sigurd Evensmo. Englandsfarere. Bokklubben. 1979. B

etterord av haagen Ringnes