Sjå deg attyvi Minne frå skogbruket i Fyresdal i tekst og