Skien før branden 1886. J Borchsenius. Oslo 1934. B

fabritius forlag. Popularisert historie til sin tid