Skiens Handelstands-og industriforening gjennem 50 år-1888-

1938. Per Johansen. Skien 1938. B