Skiidretten ser tilbake. T. skikrets 100 år. Skien2003. B

Ny. 1903-2003.