Kategorier

Arthur Omre. Stort sett pent vær. Gyld. 1948. 1utg. B