Skogsbruk i Telemark fram til 1973 Erik Berg 1975 B