Sogeskrift for Eid 1995. Utg:Eid videregående skole. B

Artikler om Fjordhestsenteret, Matias Orheim, skulen i Eid, krigsåra, butikkhistorie og Stårheimsætta