Sovjetunionen-den rådville kjempe. Samfunn, kultur, opposisjon.

Asch. 1977. P. B. Nils Morten Udgaard