3* Gull Gjermund Eggen forteller til Stein Berg Asch 1966. B