Foreningen til ski-idrettens fremme 1883-1933 Oslo 1933 B