Harald E. Folden. Til fjells i fortidens fotefar. Gyld. 1992. B.