Militære

Sorter:
Håndbok for menige ''Blåboka'' Sjøforsvaret 1965 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Forsvarets rolle i Norges historie Forsv. krigsh. avd. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Militær undervisning Forsvarets overkommando 1984. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Handbok for soldaten 1955. B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vintertjeneste Hvordan vi skal overkomme vinterproblemene
Forsvarets oberkommando B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Forsvaret og samfunnet 150 års jub 1975 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Snø og ski 1967/1969/1966/1968

Pr stk. kr 50

Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Trøndelag Ingeniørbataljon 1911-1995 Ivar Stjern Elander 1997B 1 utg
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Trøndelag Sambandsbataljon 1946-1995 Tor AAs/berit Engøy Elander 1997 B
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Den Nordenfjeldske skieløberbataljon 1747-1826 Rolf E.Engh Elander 1997 1 utg
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Russian tanks and armored vehicles 1946-to the present An illustrated reference Fred Kock B Schiffer
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Norsk skriftserie for Sjøvesen skriftserie-Nummer 11 Kamp om strategi

Debatten om prioritering av Marinen 1950-1951 Rolf Tveten Sjømilitære samfunn 2005 B

Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Flashpoint At the frontline of today"s Wars Rogers/Guest/Hooper Arms and Armour B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
F 15 Eagle Roy Braybook Osprey Aeorospace
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Firepower Bruce Quarrie Apple 1988 B

Modern weapons delivery systems of land,sea and air

Kr. 225,-
Legg i handlekurv
The Vietnam war The story and photographs Goldstein Dillon Wenger
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Tracked Firepower Today"s armored fighting vehicles Jason Turner MBI 2002 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Aeorospace Encyclopedia of world air forces David Willis

The complete directory of all the world"s air arms,including paramilitary organisations 1999 B

Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Warfare at sea Peter Darman M 1997 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
US Military tracked vehicles Fred Crismon M Crestline 1992 B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
McDonnell-Douglas F-15 Eagle A photo Cronicle Bill Holder Mike Wallace 1994 P B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Hans Støvern Luftforsvarets skolesenter Stavern Et moderne skolesenter på historisk grunn 2002 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Håndbok for soldaten 1951 UD 17-1 O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norsk militært tidsskrift 1906, 69. bind, Kristiania militære samfund B(noe "løs" rygg, ellers god stand) O
Norsk militært tidsskrift 1906, 69. bind, Kristiania militære samfund  B(noe "løs" rygg, ellers god stand) O

Utrolig mye interessant informasjon for en som er opptatt av militærhistorie fra denne perioden. 

Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Bjørn Scham UD17-2 soldaten i felt Hærens Overkommando P 1960 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
UD 17-2 Soldaten i felt U/Omslag Hærens Stab 1971 Pen
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
MS 6-8 Vintertjeneste Hvordan vi skal overkomme vinterproblemene Forsvarets overkommando/Hærstaben R.Eios Generalmajor UÅ B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Håndbok for menige, Sjøforsvaret 1965 B 90 O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
For sportens skyld Nat 1972 PB N
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Christiania roklub Årbok 1960 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
G24 i bilder Heimv Gen for heimv PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
HV-samband Fenrik Ragnar Østrem Hurt try PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gerilja Yank Levy Heimv PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Fysisk trening Øystein Bautz Militærgymnastikk og felttrening Heimv PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Honnør og vakt Merk 1947 P B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Hva skjer ved mobilisering? PB N
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Tips for HV-øvinger Kpt G Haaland Hurtig try PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Skissetegning Heimevernet PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Røyk Kapt K Dypvik Heimv PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Karter og deres bruk Rutenett og rutetilvising 1951 PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vognbok for militær motorvogn PB N
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Instruks for utdannelsen i skyting med maskinspistol Østl try 1949 PB N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Amatørdykking Aftenposten 1.utg 1977 5.Oppl U/smussbind B N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Skyte- og vinterskolen for infanteriet 1861-1961, Oberstløytnant Ingebrigt Solum (red.), Fellestrykk P B O
Skyte- og vinterskolen for infanteriet 1861-1961, Oberstløytnant Ingebrigt Solum (red.), Fellestrykk P B O
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Håndbok for transportbefal UD 16-7 1951
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
En orientering for norske soldater om karter og deres bruk 1949 B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Håndbok for ingeniørsoldaten 1926
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Håndbok for sivilforsvarets sanitets- og redningstjeneste Siv for 1952 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Håndbok for soldaten Dreyer 1953 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Haandbok for infanteristen Kristiania 1914 M stygge permer ellers OK
Kr. 130,-
Legg i handlekurv