Sportsrevy 1960 - Idrettsåret i tekst og bilder, Einar Munthe-Kaas, Reinert Oslo Pen