Terje Nordberg. Løpetid-om gleden ved å løpe. Norges friidr. fb

Univ forl. 1984