VM i fotball 1990 Jon Michelet og Dag Solstad Oktober 1990 B

Noe skrevet på blanke ark