Sport / friluftsliv / militære

Sorter:
Håndbok for sivilforsvarets sanitets- og redningstjeneste Siv for 1952 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Håndbok for soldaten Dreyer 1953 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Haandbok for infanteristen Kristiania 1914 M stygge permer ellers OK
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
En orientering for norske soldater om karter og deres bruk Sverre Dahl 1949 Pen
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Håndbok for transportbefal Hærens Overkommando 1951 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norsk militært tidsskrift 1906 Kristiania militære samfunn Innbundet
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Håndbok for soldaten Hæren Fabr 1973 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Soldaten i felt Hæren stab 1969 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Lehrstoff für unteroffizier und feldwebellehrgänge uå P B O
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Civil defence Manual of basic training Atomic warfare Pamphlet No.6, Home Office 1950 P B O
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Den militære undersøkelseskommisjon av 1946 U/smussbind B O
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Forsvarets luftflaade 1912-1982 Finn Forsvarsmuseet 1984 Pen O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Offiser i krig og fred Svein Blindheim Saml 1981 U/smussbind B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
HFL 200-1Håndbok for soldaten Luftforsvaret 1973 Pen O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Status for det sivile beredskap på Veslandet Om atomvåpen SB Nr.3 1979
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Telemark infanteriregiment nr.3 Fabr uå U/smussbind B O2
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Oberstlieutenant Jens Christian Schrøders erindringer Hans Schrøder Steenske 1924 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Luftkrig Sivilt luftvern Kristian Gleditsch Arne Mønnesland. Tiden 1939 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Håndbok for menige Marinen 1936 Reistad boktrykkeri 1938 M O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Krigspensjonering En orientering fra rikstrygdeverket Juni 1976 P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norsk militær innsats ute og hjemme 1940/45, Bjørn Christophersen, Forsvarets pressetjeneste 1970 P B N
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
La kunnskap være din rustning Forsvarets rekrutteringskontor 1953 P Pen O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Nord -Norge og Kola Kan Vi forsvare Nord-Norge? Oslo uo P pen O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
The posket book of Liverpol Foreword by Ian Callaghan 2010 B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Maskinpistol "Sten" Særtrykk av Heimvernsbladet P B O2
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Lademanns Sportsleksikon Lademan Forlagsaktieselskab København 1974 B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Høyere militær utdannelse i Norge 1817-1967, Odd Lindbäck-Larsen, Forsvarets krigshist. avd. uå Smussbind B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
So ist die marine von Kaptlt Meyer-Döhner und Rudolf Krohne Verl Berlin 1934 P B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Medborgarboken om folkförsvaret gen stabens litografiske anstalt Stockholm 1939 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Håndbok for soldaten UD 17-1, Hærens overkommando 1966 Generalløytnant Paal Frisvold Oberstløytnant Egil Østbye B O
Håndbok for soldaten UD 17-1, Hærens overkommando 1966 Generalløytnant Paal Frisvold Oberstløytnant Egil Østbye B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Norsk soldatbok (Riksmaalsutgave) 1920 slitasje B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Håndbog for den menige soldat II Særskilt del A For infanteriet Grøndahl 1902 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Totalforsvaret 75 år - Norges forsvarsforening 1886-1961, Red.: Oberst A. Petersson, Kildahl boktrykkeri 1961 Smussb. BO2
Totalforsvaret 75 år - Norges forsvarsforening 1886-1961, Red.: Oberst A. Petersson, Kildahl boktrykkeri 1961 Smussb. BO2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Soldaten i felt 1960, Hærens overkommando, Forord av Generalløytnant Bjørn Christophersen B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Samling av instrukser m. v. for hærens sanitet, Sem trykkeri Fredrikshald 1925 P B O
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Drømmen om Everest Arne Næss Mortensen 1987 2 oppl.3cm rift i omslag B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
W H Murray Til topps på Mount Everest Kampen om jordens høyeste fjell Ess 1955 B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Norsk Skiinstruksjon 3 - Fjellskiløping, Nils Faarlund, Den Norske Skiskole 3. opplag 1980 P B O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Den Offisielle Boken Fra de XVII olympiske vinterleker Lillehammer 1994 J.M.stenersens Forlag A.S 1994 3.opplag Pen O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Nils Arne Eggen - Godfoten, Aschehoug 7. oppl. 1999 Smussb. B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv