Sport og idrett i Holla gjennom mer enn hundre år ''Armær

og bein'' Ulefoss 1992 A. Gjermundsen. B