Språket og mennesket Bertil Malmberg. Gyld 1970 P B O2