Storm over Skottland. Norman E. Nygård. Filadelfiaforlaget. B