Svenskt herregårdsliv. Verser og bilder av Hugo Hamilton.

Gidlunds. 1982. Fint illustrert. B. S