Sveriges lantbruk H Juhlin Dannfelt 86 ill Stockholm 1914 løs,men inntakt