Sverre Marstrander. Helleristningsfeltene i Gjerpen. 1969. B