Sverre Steen Det frie Norge Konge og storting Cappelen 1962