Teatret i det 20. århundre Olav dalgard Orion Saml 1976 P B O2