Teatret i det 20 århundret Samlaget Orion Olav Dalgard ny utg 1976 B P