Telegraf og telefon i nedre Telemark Skien 1855-1992 B