Telemark historie Tidsskrift for Telemark historielag nr 10