Tor Kjetil Gardåsen. Fra friluftslivets historie i Skien og

omegn Fylkesmuseet for Telemark og Grenland 1993. B. Ny