Tor Kjetil Gardåsen. Livet på telemarksbåtene Fylkesmuseet

for Telemark og Grenland. B. 1988