Tore Pryser. Klassen og nasjonen. Arb. bev. hist. i Norge. Bind4. B