Truls E. Nordby Porsgrunn 1905 Bind 13 Norgesforlaget 2005Ny

Diktet heter ''Gjemsøe kloster''