Trygve Nes Svartdalsheiene Staulshistorikk fra Svartdal