Turisme gjennom 70 år Tønsberg og omegn 1906-1976 Tønsberg 1976 P B O2