Årbok 1981-82 Å kunne eg fara til Telemork Rasm 1982 P B O2