Utredning med henblikk på miljøbevaring av Øya i Brevik M

stor flekk. Litt krøllet