Vår nære fortid. Fra Breviks historie. Årb. 1992. J. SørerensenB

Historielaget. Årgang 13