Vår svenska svinkøtsel Dess planlaggning och ledning Nils Hansson Afvelsarbetet 1911 Stockholm B