Vårt folks historie. 9. C. Christensen. Asch 1961. B

Okkupasjonsår og etterkrigstid