Veien har ingen ende Erik Bye. Tegn. K. E. Harr Cappelen 1976B