Veien til velstand. Tore Jørgen Hanisch og Even Lange. Univ. B

1986. Industriens utvikling i Norge gjennom 50 år.