Veivalg og høydepunkter. Med Porsgrunn orienteringslag

gjennom 50 år. 1946-1996. Porsgrunn 1996. B