Verd. hist. etter 1945 E. Bjøl. De rike samfunn. Cappelen. B. Bind2

de rikes samfunn