Verdenshistorien. lærebok for realskolen og gymnaset. B

Eiliv Skard og John Midgaard. 3utg. Oslo1949. Asch.