Vilhelm Østergaard. Ungdommens bog om vårt land. Gyld. 1911. B

Fortællinger af vort fedrelands historie.