Kategorier

Vitenskap

Sorter:
Sådan virker det. teknikken i hjemmet. Politikens forlag. 1973B
Mogens Vincenz. Kbh. dansk
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Organisations-sociologi. Menneske og samfunn. Nyt nordisk
Forlag Arnold Busck. R. Mayntz. B. PKbh. 1969. dansk
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Thomas Hylland Eriksen Øyeblikkets tyranni Rask og langsom i
informasjonsalderen. Asch B 6 oppl. 2001
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Vitenskapens verden. Mennesket. Ill Vitensk. bibl. . B. Dixon1987
B. S
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
K. A. Wieth-Knudsen. Darwinismen i likvidation. Antidarwinistisk
causerier Jul hellerup forlag Kbh 1925. M. P
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Georg Hygen Botanikk Gyld 5 oppl 1957. M
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Plantevern Kjemiske og biologiske midler 1995-1996.
Planteforsk. Plantevernet landbruksforl. 7 utg.
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
I begynnelsen. Dr. philos Frank L. March. Norsk bokforlag. B. P. uå
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Hans Riddervold. Elektrotekniske måleinstrumenet og måle-
metoder. Gyld 1947. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Stellgerate und armaturen fur strømende Stoffe. F. Piwinger.
Dusseldorf. 1971. B. S
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Plastic Pipe in Sanitary Engineering. Lars-Eric Janson. New

York 1974. B

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Welding og Plastics. Neumann/Bockhoff. London 1959. B. S.
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
1968 book of ASTM standards. With related material. Part1.
< p> Steel piping, Tubing and Fittings. S. M. USA 1968< /p>
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Bygningstekniske måleapparater og målemetoder. B. J. Rambøll og
C. S. Forum. Teknisk forlag Kbh 1950. B. P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Die Schaumabschneider als Konstruktionsteile chemischer
Apparate, Ihre Bauart, Arbeitsweise und wirchung. Hugo Schrøder. Leipzig 1918. B. S
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Materialer og ovne(metallurgi). E. Thaulow. Forelæsninger. Kbh.
1936. B. Opptrykk 1944
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Chr. Nøkkentved Teknisk statik 1. Polyteknisk læreanstalt. KbhB
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
VDI. Taschenbucher. Rainer Taprogge Konstruieren mit Kunst-
stoffen. Werkstoffeigenschaften/Gestaltung/Festigkeitsrechnung Dusseldorf 1974. M. P. Noe skjeve, men lesbare
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
VDI Taschenbucher. G. Menges. R Tagrogge. Kunststoff-konstrukt-
ionen. Rechenbeispiele. Dusseldorf. 1974. P. M. Skjev , men lesbar
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Karlebo handbok. Teknisk handbok. Karkebo Stockholm. 8 oppl.
1950. M. Litt skjev, men lesbar
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Anker Engelund. Staalkonstruktioner 1. 2 udg. Gjellerup 1948. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Svensk teknisk uppslagsbok. 1-3. Stockholm 1943. B
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Forelesning i kjemiteknikk I. Terjesen/Lydersen. NTH 1955. Rev
1958. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Himmelens eventyrverden. Charles Nordmann. Gyld. 1925. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Himmelens eventyrverden. Charles Nordmann Gyld. 1925. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
S. Arrhenius Varldarnas utveckling. 8 utg. Stockholm 1924
Første avd. solssystemet. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Gustav Schenk. Jorden vor planet i verdensrommet. Forlaget
Fremad 1963. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Gjennem stjerneverdenen I. Vor sol og dens følge av S Enebo
2 utg. Asch 1923. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
The Messier album Mallas Kreimer Sky 1978. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Sesam geografi/geologi/astronomi/meterologi. 8 bind u. å. P
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Ole Peder Arvesen Mennesker og matematikere Asch. 1940. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Matematikken i oldtiden Asch. 1945 Thorleif Johansen. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Mathematics. Rapport/Wright 1963. B. New york
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Mathematics in everyday things. William C. Vergara. USA 1959. BP
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
The psychology of learning mathematics. Richard R. Skemp.
Penguin 1987. P. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
An introduction to the theory of statistics. Yule/Kendall.
13 utg. London 1948. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Niels Henrik Abel. En skildring av hans liv og arbejde
C. A, Bjerknes. Forkortet utg ved V. Bjerknes Oslo 1929. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Fullt tillførlitlig decimal intresse-utrakning J. Lindblom
7 oppl. B 1891
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Det kongelige norske videnskabers selskabs forhandlinger
Bd 30 , Bd32-1959, bd37-1964. Trondheim 1958. B. Pris pr stk.
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Erich von Danichen Sfinksens øyne-Nye spørsmål til det
gamle landet ved Nilen Mortensen 1989. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Theoretical nuclear physics Blatt. Weisskopf Wiley 1953. B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Norbert Wiener. God&Golem, Inc.
A comment on certain points where Cybernetics Impinges on religion. USA 1964. B. P
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Handbook of clinical data 1965 USA. M
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Dava Sobel Galileos datter Cappelen 1997. B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Alpine Pilot Herman Geiger London 1956. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Stein og bergarter Østergaard/Jensen Cappelen 1978. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Basic geography D. C. Money London 1970. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Avdeling for helsetjenesteforskning Liv Sørbye Respekt for
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Atmosphere, weathet and climate Barry/Chorley 1968 B P
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Min første sommerfuglbok Sven Rosendahl Damm 1953 U/omsl B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv